Medlemsansökan

Vill du bli medlem i vår förening så fyll i nedanstående formulär och skicka in. Årsavgiften är f.n. 300 kr eller en samboavgift på 325 kr, men då får enbart ena parten utskick och årsbok. (Observera att det inte räcker med att betala medlemsavgiften, en ansökan måste också skickas in.) Då vi av tekniska skäl inte kan svara direkt på din ansökan är det viktigt att din e-postadress kommer med!

Garde Robes plusgirokonto är 481 77-0.

 

Förnamn*

Efternamn*

Adress*

Postnr*

Ort*

Telefon*

E-postadress*

Beskriv här med korta ord den anknytning eller det intresse du har för föreningen Garde Robe.