Om Garde Robe

Föreningen Garde Robe är en dräkt och textilhistorisk förening. Vi har sammankomster cirka en gång i månaden. Vi håller ofta till på Kristinehovs malmgård på Södermalm. Vi anordnar föredrag och går på utställningar med guidade visningar.

En gång om året gör vi en resa till något textilhistoriskt intressant mål ofta tillsamman med Dräktgruppen inom Stockholms läns hembygdsförbund. Föreningen ger ut en årsbok, där vi publicerar aktuella artiklar och berättar om föregående års aktiviteter.

På Kristinehovs malmgård har vi ett välfyllt bibliotek med fackböcker om kläder, dräkter, handarbeten och övrig textilt. Medlemmarna nås av information via utskick per mail angående föreningens aktiviteter. Vi förmedlar också tips om övrigt av textilt intresse som man kan ta del av på egen hand.